Funderar du på att du kanske kan tänka dig att vara fodervärd till en katt från mig

eller en katt som jag samäger med annan uppfödare?

Läs då nedanstående text vilken täcker upp det mesta av vad som gäller.

 

Gemensamt för båda könen är följande:

 

Jag/ vi står för den årliga försäkringen - alltså tecknar och betalar den.

Du/ni som fodervärd står för den årliga vaccinationen, mat, sand, leksaker, transportbox och allt annat

som man skaffar hem till en katt. Kvalitetsmat ska ges till katten, i samråd med uppfödaren

Man kan säga att man utgår från att fodervärden "ska ha" samma kostnader för foderkatten som om

katten är fodervärdens egna katt. Katten är försäkrad i mitt/ vårt namn, men om den kommer till skada/blir sjuk hemma hos dig/ er så är det din/ er kostnad

(precis som det vore om det var din/ er katt) och om jag/ vi har katten hemma hos mig för t.ex parning och det skulle hända något så är det min/ vår kostnad.

Foderkatt, precis som mina/ våra hemmaboende katter är livförsäkrade samt veterinärvårdsförsäkrade, så

skulle något inträffa så betalar man givetvis då inte hela veterinärkostnaden.

Jag/ vi har rätt att ställa ut foderkatten - givetvis betalar jag/ vi då utställningsvgiften.

Om man missköter sin foderkatt har jag/ vi som ägare rätt att återta katten om förhållandena inte ändras trots tillsägelser om detta. Skulle detta ske så blir foderkontraktet automatiskt ogiltigt.

Fodervärden får ibland vara beredd på att köra katten eller ta katten en mindre sträcka till eller från hemmet för att möta upp vid tex utställning eller när det är dags för parning.

En foderkatt får INTE vistas fritt utomhus men man får gärna ha sin foderkatt utomhus under "kontrollerade former" såsom tex på en nätad balkong, i en rastgård eller i sele med koppel, i tex i en löplina eller annat som kan fungera.

När kullarna är lämnade skrivs katten över till fodervärdens ägo och bör då kastreras.

Fodervärden övertar då också försäkringen på katten så att katten fortfarande har en gällande försäkring.

Vill man så kan man då välja att bara ha katten veterinärvårdsförsäkrad.

Om foderkatten av någon anledning behöver ett nytt hem/ inte kan bo kvar,

måste detta snarast meddelas uppfödaren, vilken då försöker att hitta ett nytt hem till katten,

något som ibland kan ta lite tid. Detta måste fodervärden vara medveten om.

 

 

För hona:

 

Jag/ vi brukar skriva i foderkontraktet 2-3 kullar, med 3 felfria kattungar i flyttklar ålder

(kull enligt utställningstermer består av minst 3 ungar). Men det är inte alltid jag/ vi tar det antalet kullar som skrivs in i kontraktet. Honan paras antingen hos hanen eller ev hemma hos dig/ er beroende på vad som passar, 

och går dräktig hemma hos dig/ er - ca 1 vecka innan förlossning brukar jag ta hem honan så att hon får lära känna mig lite inför förlossningen.

När kattungarna är runt 3-4 veckor brukar hona och ungar flytta hem till fodervärden igen, ungarna får växa upp

där och flyttar oftast hemifrån från fodervärden, vilket är det mest "naturliga" då ju mamma katt bor där.

Man får vara beredd på att folk som ska köpa ungarna får komma och hälsa på sin unge ett par gånger under uppväxten. De 2 veterinärbesöken för ungarna då de ska vaccineras betalas givetvis av mig, och man avgör om fodervärden tar dem till veterinär eller om jag gör det - allt bestäms genom en öppen dialog om vad som funkar bäst från gång till gång. Lättast brukar dock vara att fodervärden tar ungarna till veterinär - om ungar och mamma bor hos fodervärden alltså. Kattungarna flyttar hemifrån någonstans mellan 12-14 veckors ålder - lite beroende på utvecklingen hos dem och hur beroende varje kattunge är eller inte är av sin mamma

- vilket kan variera en del i en kull.

 

För hane:

 

Det är lättare att vara fodervärd till hane, för han ska ju i princip bara "tillverka" bebisarna vilket tar ca 3-7 dagar

och sedan har han gjort det han ska göra vad gäller en (1) kull.

På hane skriver jag/ vi ca 6 kullar, också där med minst 3 felfria kattungar i flyttklar ålder.

Att jag/ vi tar fler kullar på en hane än en hona är ju av den enkla anledningen att det för en hane är en "baggis" att lämna 6 kullar medan det för en hona tar MYCKET längre tid att lämna 3 kullar - om man nu låtsas att alla

kullarna lämnas direkt efter varandra. (och man tar ju inte 3 kullar på en hona direkt efter varandra, det skulle slita för mycket på henne medan en hane kan "göra" 3 kullar på ganska kort tid )

Nåväl - när hanen vuxit upp och blivit könsmogen bestämmer vi från hona till hona om hon ska komma hem till fodervärden för parning eller om hanen åker hem till henne.

Återigen här pratar man om vad som kan fungera bäst från gång till gång.

En del hanar kan få för sig att börja pinkmarkera, men de flesta som gör det bor tillsammans med "frestande honor" som de måste visa upp sig för - finns det inga frestelser så brukar de bara pinka i sin potta - som ju är att föredra :-).

MEN - om han ändå skulle börja pinka så har jag/ vi en "pink-klausul" i hans foderkontrakt som säger att OM han börjar pinka så har jag/ vi rätt att ta hem honom en kortare period och ta några/resterande parningar på honom OM jag/ vi har plats och lämpliga honor till honom just då.

Har jag/ vi inte det så övergår hanen i fodervärdens ägo och denne (fodervärden) kan direkt åka och kastrera hanen,

UTAN att behöva "köpa ut" hanen om han inte hunnit lämna alla sina kullar.

Vissa som har hane på foder tar ut en avgift om hanen inte hinner lämna avtalat antal kullar, men jag/ vi tycker att det är fel för om jag/ vi hade hanen hemma hos mig/ oss och han började pinka så hade ju/ vi jag åkt och kastrerat honom - oavsett om han lämnat - inga, en eller flera kullar - OM jag/ vi inte hade ett utrymme där han kunde bo och pinka på - och det är ju sällan man har det.

Varken fodervärd eller jag/ vi kan ju "rå för" att hanen börjat pinka, och det är en förlust jag/ vi som uppfödare/ägare får riskera/ta oavsett var hanen bor.

Dock får fodervärden betala för kastereringen - precis som man skulle ha gjort om katten var ens egen.

 

Har du/ ni några frågor om detta så är det bara att kontakta mig

per telefon eller via mail.

 

Senast uppdaterad 2018-09-02

 

 

S*Röda Nejlikan's
Anna Jacobsson

Mobil 0706 360536